Doelstellingen

De dialoog bijeenkomst heeft als doel om Marokkaanse vaders mee te laten doen, mee te laten denken over de opvoeding van hun kinderen.
 • Vaders worden gestimuleerd om te beslissen over de opvoeding van hun kinderen, verantwoordelijkheid te dragen voor hun keuzes en inbreng, kortom actief betrokken te zijn bij de opvoeding van hun kinderen thuis en omgeving en waarnodig mogelijkheden voor te scheppen.
 • De bijeenkomst is erop gericht om dilemma’s en uitdagingen op het gebied van ouderschap bespreekbaar te maken, opdat allerlei barrières / obstakels die het ouderschap belemmeren, worden overbrugd en actief ouderschap juist bevorderd wordt.
 • Het vergroten van het zelfvertrouwen over het ouderschap bij ouders, m.n. vaders
 • Bewustwording van de eigen rol en de eigen verantwoordelijkheid bij de opvoeding van hun kinderen.
De focus in de dialoog bijeenkomst wordt nadrukkelijk gelegd op de eigen verantwoordelijkheid. Thema’s Voor het bereiken van de doelstelling die hierboven is verwoord zijn thema’s benoemd, die gespecificeerd zijn naar concretere sub thema’s. Deze thema’s staan tijdens de discussiebijeenkomsten zeer centraal.
 1. Wat houdt opvoeding precies in en wat is belangrijk daarin?
 2. De noodzaak van de rol en de taal van vaders bij de opvoeding van hun kinderen.
 3. Kansen en bedreigingen bij de opvoeding en hoe hiermee om te gaan?
 4. De normen en waarden in een open en moderne samenleving
 5. Hoe om te gaan met teleurstellingen en leren loslaten
 6. Weten wat helpen, ondersteunen en je kind bijstaan
 7. Ruimte, grenzen stellen, je kind aanspraken en je veiligheid en een thuis gevoel geven
 8. de dialoog als instrument in de opvoeding